Women in Mae Sot wearing traditional Burmese costumes

Women in Mae Sot wearing traditional Burmese costumes

Women in Mae Sot wearing traditional Burmese costumes